Půdní vestavba - animace
Firma Pavel POKORNÝ - logo
 
 
FIRMA POKORNÝ - SUCHÁ VÝSTAVBA ZE SÁDROKARTONU
 
Elgartova 6,  Brno  614 00 , Czech Republic tel./fax: 00420 (0)5  45 24 22 32
mobil: 0603  44 30 65                 e-mail: pokornyp@sky.cz
  
 
 
Půdní vestavba - sádrokarton, obklady - zakázková práce firmy Pokorný
 
ukazatel P Ů D N Í   V E S T A V B Y
 
ukazatel I N T E R I É R O V É   P R V K Y
 
ukazatel P O D H L E D Y   S Á D R O K A R T O N O V É 
 
ukazatel P O D H L E D Y   K A Z E T O V É
 
ukazatel D Ě L Í C Í   P Ř Í Č K Y
 
ukazatel O B L O Ž E N Í   S T Ě N
 
ukazatel B Y T O V Á    J Á D R A 
 
ukazatel A U T O D O P R A V A   A V I A   Furgon skříň 1,8t
 
Referenční foto firmy Pokorný - zakázková úprava místnosti - sádrokarton
 

 
S VAŠÍ ZAKÁZKOU DO FIRMY
PAVEL POKORNÝ
Založena roku 1990
 
Elgartova 6,  Brno  614 00 tel./fax: 05 / 45 24 22 32
mobil: 0603  44 30 65
e-mail   NAPIŠTE NÁM
 
Navštivte prezentaci našeho dodavatele
  www.knauf.de
 

(c) Copyright: ITN Webdesign 1999                            webmaster: itn@itn.cz